Searching - ARCHIVAL RESOURCES ONLINE

Search results - ARCHIVAL RESOURCES ONLINE
Detalji HR-HDA-2-1 Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Povlastice Kraljevina
Detalji HR-HDA-435 Carsko kraljevsko glavno zapovjedništvo u Zagrebu kao krajiška zemaljska upravna oblast. Spisi o Bosanskom ustanku.
Detalji HR-HDA-876 Zbirka najstarijih hrvatskih povelja
Detalji HR-HDA-1203 Zapovjedništvo Jadranskog divizijskog područja
Detalji HR-HDA-1421-1-1 Arhiv mapa za Hrvatsku i Slavoniju. Baranjska županija (Baranja)
Detalji HR-HDA-1421-1-2 Arhiv mapa za Hrvatsku i Slavoniju. Srijemska županija
Detalji HR-HDA-1421-1-10 Arhiv mapa za Hrvatsku i Slavoniju. Zaladska županija (Međimurje)
Detalji HR-HDA-1423 Zbirka fotografija s Milenijske izložbe u Budimpešti 1986.
Detalji HR-HDA-1435 Zbirka fotografija Hinka Krapeka
Detalji HR-HDA-1442 Zbirka fotografija Ivana Standla
Detalji HR-HDA-1567-1-1-1 Matica hrvatska. Urudžbeni zapisnici
Detalji HR-HDA-1567-1-1-2 Matica hrvatska. Kazala
Detalji HR-HDA-1567-2-1 Matica hrvatska. Pravila i ostali normativni akti MH
Detalji HR-HDA-1567-2-2 Matica hrvatska. Zapisnici sjednica tijela MH
Detalji HR-HDA-1567-5 Matica hrvatska. Prijedlozi grafičkih rješenja znakova MH
Detalji HR-HDA-1567-6-1-1 Matica hrvatska. Isječci iz novina o radu MH
Detalji HR-HDA-1567-6-1-2 Matica hrvatska. Isječci iz novina o radu ogranaka
Detalji HR-HDA-1567-6-2 Matica hrvatska. Cjeloviti primjerci "Hrvatskog tjednika"
Detalji HR-HDA-1610-1 Zbirka fotografija Instituta za migracije i narodnosti (serija)
Detalji HR-HDA-1736-1 Zbirka fotografija obitelji Laforest. Album von Dalmatien
Detalji HR-HDA-1737 Zbirka fotografija Zbjeg u El Shattu
Detalji HR-HDA-1758-1 Zbirka portreta javnih i kulturnih djelatnika Milana Pavića
Detalji HR-HDA-1773 Sarkotić Stjepan
Detalji HR-HDA-2010 Zbirka fotografija sa Svjetske izložbe u Parizu 1900. godine
Detalji HR-DARI-279 Zbirka razglednica
Detalji HR-DAST-191 Zbirka planova i nacrta
Detalji Poglavarstvo slobodnog kraljevskog grada Zagreba
Detalji HR-DAZG- 251 Zagrebački zbor (Zagrebački velesajam)
Detalji HR-HGI-CGS-2 Osobni Fond Dragutin Gorjanović-Kramberger
Detalji HR-HŽM-1 Zbirka tehničke dokumentacije
Detalji HR-HŽM-3 Zbirka razglednica