Isprintaj
Isprintaj


arhivski informacijski sustav
arhinet.arhiv.hr

Naziv: Obitelj Kukuljević
Vrsta entiteta: family
Razdoblje: 1550 -
Normativni nazivi: Kukuljević, obitelj (Croatian)
Povijesni nazivi: Kukuljević-Bassani de Sacci (Kukuljević-Sakcinski) (1685 - ) (Croatian)
Aktivnost: Still active
Povijest: Kukuljevići su podrijetlom iz okolice Imotskog, odakle su polovicom 16. stoljeća prebjegli u Senj. Tamo je jedan od Kukuljevića (najvjerojatnije Jakov od kojega potječu svi kasniji članovi obitelji) oženio kćer posljednjeg člana stare senjske patricijske obitelji Bassani de Sacci, koji je 1596. godine poginuo pod Klisom. Jakovljev sin Andrija (1600-1661), nakon naredbe o raseljavanju uskoka (1622) iz Senja, preselio se u Bribir kod Novog Vinodolskog. Godine 1649. dobio je hrvatsko-ugarsko plemstvo. Andrijin sin Franjo (1635-1690) i njegov stric Juraj Kukuljević spomenuti su u pismima iz 1685. odnosno 1690. kao Kukuljević-Bassani de Sacci (odatle pridjevak Sakcinski). Dok je grana Jurja I. (1635-1705) ubrzo izumrla, grana Franje Kukuljevića preselila se za Franjinog sina Ivana (1661-1730) u Međimurje. Tamo se 1736. godine rodio Ivanov unuk Toma Melkior, koji se preselio u Varaždin, gdje je postao gradonačelnik, a zatim i vrhovni blagajnik Varaždinske županije.
Od dvojice Tominih sinova, Franje i Antuna, potječu dvije grane obitelji; primorska (bakarska) i zagorska (varaždinska). Od prve se posebice istaknuo Franjo V. (1775-1844), ravnatelj pomorsko-trgovačkog društva «Petković» u Trstu (1802-1809), a kasnije dugogodišnji upravitelj dobara zagrebačkog kaptola. Njegov sin Ivan Fran (1801-1878), upravitelj gradskog magistrata grada Bakra, istaknuo se 1848-1849. kao pristaša Ilirskog pokreta. Od varaždinskih Kukuljevića osobito su značajni Antun (1776-1851), podžupan Varaždinske županije (1813-1827), zastupnik u zajedničkom saboru u Požunu (1832-1836), te vrhovni ravnatelj škola u Hrvatskoj (1836-1847) i njegov sin Ivan (1816-1889), povjesničar, književnik i političar, dugogodišnji zastupnik u Hrvatskom saboru, te u vrijeme revolucije 1848-1849 jedan od «triumvira» i član Banskog vijeća zadužen za prosvjetu i vjerska pitanja. Bio je i ravnatelj Zemaljskog arhiva u Zagrebu (1848-1861) te pokretač Društva za pověstnicu jugoslavensku (1851), a nakon ukidanja apsolutizma član banske konferencije (1860), veliki župan zagrebački (1861-1867) i banski namjesnik (1865-1867), član brojnih akademija, književnih i znanstvenih društava, predsjednik Matice Hrvatske i počasni član JAZU.
Iz varaždinske grane valja spomenuti i Ladislava (1815-1896), službenika i suca u Varaždinskoj županiji, podžupana i velikog župana križevačkog.
Sjedišta: Imotski (-1550); Senj (1550-1622); Bribir (1622-1700); Varaždin (1750-); Bakar (1775-); Jurketinec (1727-); Zagreb (1825-)
Stvaratelji: Kukuljević Sakcinski, Ivan / A family member
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-738 Obitelj Kukuljević (creator)
Literatura: Bojničić, Ivan. Der Adel von Kroatien und Slavonien, .str. 98-99, tabl. 70.
Hrvatski leksikon, prvi svezak, .str. 660.
Šidak, Jaroslav. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti : Ivan Kukuljević - osnivač moderne hrvatske historiografije,
Filipan, B. Međimurska postojbina Kukuljevića Sakcinskih ,
Matković, M.. Posljednji Kukuljevići ,
Filipan, B. Svjedočanstva iz ostavštine Antuna Kukuljevića Sakcinskog,
Filipan, B. Varaždinska postojbina Kukuljevića Sakcinskih, plemićki posjedi Kukuljevića pl. Sakcinskih u Varaždinskoj županiji,
Identifikator: HR-HDA/S - 11465
Pravila ili propisi: ISAAR (CPF) International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families, 2nd edition, Zagreb, Croatian state archive, 2006.
Status zapisa: modified version
Podrobnost: partial
Jezik opisa: Croatian
Pismo opisa: Latin script

arhinet.arhiv.hr