Isprintaj Gornje jediniceDonje jediniceSlike
Isprintaj Gornje jediniceDonje jediniceSlike


arhivski informacijski sustav
arhinet.arhiv.hr

Naziv: Pravila i ostali normativni akti MH (sub-series)
Signatura: HR-HDA-1567-2-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1839 - 1970
Tehničke jedinica: 1 kut.
Sadržaj jedinice: Serija sadrži sva pravila i normativne akte (pravilnike, nacrte pravila, pravilnika i dr.) koji su usvajani u razdoblju 1839-1970. Uz temeljna pravila kojima je definiran opći djelokrug rada Matice ovdje se nalaze i razni normativni akti koji definiraju pojedine segmente rada Matice, npr. Poslovnik Matice hrvatske, Pravilnik o ocjenjivanju i honoriranju rukopisa za izdanja MH, Opća uputstva o autorskim honorarima, Pravilnik o povjerenicima, Pravila izdavačkog poduzeća "Nakladni zavod Matice Hrvatske" i dr.
Dostupnost: available to the public
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Gradivo ove serije je u cijelosti mikrofilmirano, a zatim digitalizirano. Prilikom digitalizacije napravljen je izbor pravila Matice Hrvatske od najstarijih pravila iz 1839. godine do posljednjih potvrđenih pravila iz 1970. godine, a koja reprezentativno prikazuju ulogu Matice hrvatske u pojedinim razdobljima njezina djelovanja. Ona su izdvojena u zasebnu podseriju i ponovno snimljena i digitalizirana radi njihove prezentacije na internetskim stranicama.
Jezici: Croatian ; German ; Latin ; Serbian
Pisma: Latin script ; Cyrillic (Serbian)
Identifikator: HR-HDA/AJ 67674
Status zapisa: modified version
Podrobnost: partial
Jezik opisa: Croatian
Pismo opisa: Latin script

arhinet.arhiv.hr