Isprintaj Gornje jediniceDonje jedinice
Isprintaj Gornje jediniceDonje jedinice


arhivski informacijski sustav
arhinet.arhiv.hr

Naziv: Zbirka fotografija Instituta za migracije i narodnosti (series)
Signatura: HR-HDA-1610-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1894 - 1984
Arhivske jedinica: 5514 kom
Tehničke jedinica: 4680 kom. (Pozitivi raznih formata); 13 foto-alb. (Foto albumi s 491 fotografijom); 335 kom. (Negativi raznih formata); 8 kom. (Dijapozitivi)
Odgovornost: Zavod za migracije i narodnosti (collector)
Povijest jedinice: Zbirka je preuzeta iz Instituta za migracije i narodnosti po službenoj dužnosti 1998. godine. Dio fotografija iz zbirke prikupljen je za veliku izložbu o iseljenicima koja je održana u Zagrebu 1938. godine, dio fotografija je priključen zbirci prestankom rada Iseljeničkog muzeja 1939. godine, a treći dio individualno je prikupljan od iseljenika.
Sadržaj jedinice: Zbirka se sastoji od fotografija različitih veličina i različite provenijencije. Fotografije su tematski vezane uz život hrvatskih iseljenika u raznim zemljama diljem svijeta, te njihove posjete Hrvatskoj. Zbirka je podijeljena na serije prema zemljama u kojima su fotografije nastajale.
Izlučivanju: Čitava je građa predviđena za trajno čuvanje, a izvršeno je izlučivanje duplikata i fotografija koje postoje unutar drugih zbirki.
Vrste medija: slide ; paper
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fotografije su preuzete u 17 kutija i 5 svežnjeva u potpuno nesređenom stanju. Prilikom sređivanja izdvojeno je nefotografsko gradivo, odvojeni su pozitivi od negativa i dijapozitiva, izdvojeno je 636 razglednica koje su priključene zbirci razglednica (HR HDA 1684), a fotografije (pozitivi, negativi i dijapozitivi) su podijeljene u serije. Serije su stvorene prema zemljama u kojima su fotografije nastale, i to: Argentina, Australija, Austrija, Bahrein, Belgija, Bolivija, Brazil, Čehoslovačka, Čile, Egipat, Etiopija, Francuska, Grčka, Gvatemala, Iran, Italija, Jugoslavija, Južnoafrička Republika, Kanada, Kolumbija, Liberija, Mađarska, Meksiko, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland, Njemačka, Panama, Paragvaj, Peru, Rumunjska, SAD, Sirija, Švedska, Švicarska, Tunis, Urugvaj, Velika Britanija, Venezuela, Razno, Fotografije unutar albuma. Izrađen je analitički inventar prema Općoj međunarodnoj normi za opis arhivskog gradiva ISAD(G)
Dostupnost: available to the public
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s člankom 20. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997). Prava, način korištenja i uvjeti izrade preslika usklađeni su s Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva i Pravilnikom o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Zbirka je u cijelosti digitalizirana i opisana u računalnom programu Saperion.
Jezici: Croatian ; Serbian ; Slovenian ; English ; Spanish ; German ; French
Pisma: Latin script ; Cyrillic (Serbian) ; Arabic script
Napomena o jezicima i pismima: Fotografije sadrže opise na raznim jezicima.
Obavijesna pomagala: HDA-1610/AI - 4 Zbirka fotografija Instituta za migracije i narodnosti (analytical inventory)
Literatura: Bartulica Milostislav, Zagreb, 1955,
Bartulica Milostislav, Zagreb, 1996,
Identifikator: HR-HDA/AJ 60212
Status zapisa: modified version
Podrobnost: partial
Jezik opisa: Croatian
Pismo opisa: Latin script

arhinet.arhiv.hr