Isprintaj Donje jedinice
Isprintaj Donje jedinice


arhivski informacijski sustav
arhinet.arhiv.hr

Naziv: Sarkotić Stjepan (fond)
Signatura: HR-HDA-1773
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Sarkotić S. (Croatian)
Razdoblje: 1914 - 1929
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 7 kut.
Odgovornost: Sarkotić, Stjepan (creator)
Povijest jedinice: Petpostavlja se da je gradivo fonda preuzeto u HDA tijekom Drugoga svjetskoga rata. Točan podatak o tome nije pronađen.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži rukopisne dnevnike koje je S. Sarkotić vodio od 1914. do 1918.; razne dodatke dnevnicima (molbe, izvještaje, službene spise, dekrete, planove operacija, zemljovide, korespondenciju); nekoliko pisama; rukopisne članke S. Sarkotića, ispise iz literature te članke objavljene u raznim novina i časopisima.
Iz razvrstanih akvizicija uložena je jedna velika kuverta gradiva. Radi se o strojopisnim fotokopijama dijela dnevnika S. S. iz 1918. godine na njemačkom jeziku. Također je uvršten uvezani svezak gradiva koji je prema rukopisnoj oznaci O. Tadin na košuljici izvorno pronađen među stvarima pokojnog ravnatelja HDA B. Stullija. Radi se o njegovim povremenim zapisima (najranije zabilježeno vremensko razdoblje jest Božić 1918.) o političkoj, kulturnoj i društvenoj situaciji Austrije, Mađarske, Jugoslavije (nešto i o cijeloj Evropi) nakon Prvog svjetskog rata (do 1927.) popraćeni mnogobrojnim člancima iz novina (o pitanjima demokracije, Židova, Rusije, Srbije, karakteri austrijskih i jugoslavenskih političara - Radić, Strossmayer, pitanje krivnje za rat, razmatranja o povijesnim bitkama od Mohačke bitke 1526. preko Napoleona do kraja Prvog svjetskog rata (rasporedi postrojbi, vođenje bitaka) te također zapisi o prijateljima i književnicima (Goethe, Schiller, Voltaire).
Vrste medija: paper
Vrste građe: manuscripts ; Plan ; drawing
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prije sređivanja, gradivo je po fizičkim karakteristikama bilo podijeljeno u 3 skupine: mape s izvornim natuknicama, neidentificirani rukopisi i nesređena stampata. Budući da je stvaratelj u većem dijelu fonda ostvario visoki stupanj sređenosti (godine 1914-1917), njegov poredak nije mijenjan već ga se nastojalo što točnije rekonstruirati, slijedeći izvorne natuknice, tamo gdje je poredak bio narušen. Razdioba i redoslijed preostaloga gradiva nastali su u toku samoga sređivanja, bilo prema sadržajnim ili formalnim karakteristikama (abecedni i kronološki red kod daljnje razdiobe rukopisa te kod stampata).
Dostupnost: available to the public
Jezici: German
Pisma: Latin script
Identifikator: HR-HDA/AJ 5653
Status zapisa: modified version
Podrobnost: partial
Jezik opisa: Croatian
Pismo opisa: Latin script

arhinet.arhiv.hr