Isprintaj Donje jedinice
Isprintaj Donje jedinice


arhivski informacijski sustav
arhinet.arhiv.hr

Naziv: Zapovjedništvo Jadranskog divizijskog područja (fond)
Signatura: HR-HDA-1203
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZJDP (Croatian)
Razdoblje: 1941 - 1941
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut.
Odgovornost: Zapovjedništvo Jadranskog divizijskog područja (creator)
Povijest jedinice: Gradivo je 1995. preuzeto iz bivšeg Arhiva Instituta za suvremenu povijest (danas Hrvatski insitut za povijest).
Sadržaj jedinice: Gradivo je izvor za borbena djelovanja u južnim dijelovima NDH u prvim mjesecima njenog postojanja (dnevna i periodična izvješća o borbama, iskazi postrojbi, iskazi o poginulim, ranjenim i odlikovanim vojnicima, prepiska sa zapovjednicima postrojbi talijanske vojske, zemljovidi s rasporedom postrojbi).
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: paper
Vrste građe: records
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivsko gradivo sređeno je po načelu provenijencije i prvobitnog reda.
Dostupnost: available to the public
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje 30 godina nakon nastanka (NN 105/1997).
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Jezici: Croatian
Pisma: Latin script
Obavijesna pomagala: HDA-1203/SI - 1 Jadransko divizijsko područje (summary inventory)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1204: Zapovjedništvo 6. pješačke divizije
HR-HDA- 1450: Zbirka mikrofilmova gradiva iz inozemnih arhiva koje se odnosi na Hrvatsku
Napomena o dopunskim izvorima: U Zbirci mikrofilmova (HR-HDA-1450) nalazi se djelomično snimljeno arhivsko gradivo Zapovjedništva iz Arhiva oružanih snaga u Beogradu. U Arhivu oružanih snaga nalazi se i 17 dokumenata Jadranskog divizijskog područja.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5090
Status zapisa: modified version
Podrobnost: partial
Jezik opisa: Croatian
Pismo opisa: Latin script

arhinet.arhiv.hr