Isprintaj Donje jediniceSlike
Isprintaj Donje jediniceSlike


arhivski informacijski sustav
arhinet.arhiv.hr

Naziv: Zagrebački zbor (Zagrebački velesajam) (fond)
Signatura: HR-DAZG-251
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: ZV (Croatian)
Razdoblje: 1909 - 1949
Arhivske jedinica: 22.40 d/m
Tehničke jedinica: 65 knj. ; 173 kut.
Odgovornost: Zagrebački zbor (Zagrebački velesajam) (creator)
Povijest jedinice: Fond je preuzet u Državni arhiv u Zagrebu 1947. i 1949. godine od Gradskog narodnog odbora po službenoj dužnosti. Sumarni inventar izradio je Matko Rako u lipnju 2005. Podataka o škartiranju nema.
Sadržaj jedinice: Arhivsko gradivo ovoga fonda sadrži dokumentaciju o upravnoj povijesti stvaratelja 1909, zapisnike upravnih tijela 1921-1945, djelatnosti stvaratelja 1921-1942, posebno o izgradnji objekata 1921-1944, vrlo bogatu seriju plakata i fotografija 1909-1942. Uz navedeno arhivsko gradivo postoje opći spisi, korespondencija i računska dokumentacija.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Uvidom u arhivsko gradivo utvrđeno je da registraturnih pomagala nema, oformljene su serije i uspostavljen odgovarajući poredak. Izrađen je sumarni inventar i ustrojen dosje fonda.
Serije arhivskog gradiva: Osnivanje i pravila Zagrebačkog zbora, Zapisnici sastanaka središnjih tijela, Prostor Zagrebačkog zbora, Djelatnost Zagrebačkog zbora, Djelatnost Zagrebačkog zbora, Opći spisi, Korespondencija, Personalna dokumentacija, Tiskovine – fotografije – plakati, Računska dokumentacija.
Dostupnost: available to the public
Uvjeti dostupnosti: Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Jezici: Croatian ; French ; German ; English ; Hungarian ; Polish ; Serbian
Pisma: Latin script
Obavijesna pomagala: DAZG-251/SI - 1 Zagrebački zbor (summary inventory)
Opća napomena: "Zagrebački Zbor" je dao značajan doprinos u gospodarskom i kulturnom razvoju Zagreba i Hrvatske. Njegovim djelovanjem u Zagrebu i suradnjom sa značajnim poduzećima u Hrvatrskoj, Evropi i svijetu nastalo je arhivsko gradivo od prvorazredne vrijednosti te je kao takvo predloženo za status kulturnog dobra. Sačuvano arhivsko gradivo može poslužiti kao izvor za proučavanje Goispodarstva i za svekolika druga istraživanja.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 15843
Status zapisa: final entry
Podrobnost: complete
Jezik opisa: Croatian
Pismo opisa: Latin script

arhinet.arhiv.hr